Contact

Hervormde Gemeente Ichthus
Vlet 59
4251 DD Werkendam

Kerkenraad

Predikant:
Vacant 
 

Consulent:

Ds. J.A. Hoogesteger 


Ouderling:
Dhr. M.P. Tolhoek (Voorzitter)
Smalle vliet 22
4254 CP Sleeuwijk
Telefoon: 0183 30 15 00

Ouderlingen-kerkrentmeester:
Dhr. G.H. de Kruijf
Kerkeinde 28
4254 LD Sleeuwijk
Telefoon: 0183 304375

Diaken:

Dhr. C. Verschoor

Dhr. P. Vos
Dhr. C. den Braven (Scriba)

Overig

Diaconie
Secretariaat:
Dhr. P. Vos 
Vlet 59 
4251 DD Werkendam

E-mail: diaconie@hervormdichthussleeuwijk.nl
Telefoon: 06 309 634 98
Rabobank: 14.56.69.335 
t.g.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ichthus te Sleeuwijk