Over Ichthus

Ichthus wil staan in de protestants-gereformeerde traditie die voortkomt uit de Reformatie. Daarmee kiest zij voor een rechtzinnige signatuur. Uit de tijd van de Reformatie komen o.a. voort de 3 sola fide, sola gratia en sola scriptoria. Dit zijn Latijnse uitdrukkingen die vertaald inhouden dat een mens door het geloof alleen en door genade alleen behouden wordt en dat de Schrift voor hem de enige autoriteit is voor zijn geloof en zijn dagelijkse handelen. Wij geloven in een leven nadat dit aardse leven tot een einde is gekomen.

In de erediensten gaat het om de gemeenschap met God en elkaar, verootmoedigen we ons voor Hem en prijzen wij Zijn Naam met het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. We belijden ons geloof in God de Vader als Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus Zijn Zoon die in deze wereld is gekomen om te zoeken dat wat verloren is en in de Heilige Geest die het nieuwe leven (uit-)werkt in een mens.

Diensten
De diensten vinden plaats in Het Oude Kerkje aan het Kerkeinde 31 te Sleeuwijk. In de maanden april tot en met september beginnen de morgendiensten om 9.30 uur en in de winterperiode (de overige maanden) om 10.00 uur. De middagdiensten vangen steeds om 16.00 uur aan.

Samenwerking
Ichthus werkt nauw samen met de hervormde gemeente van Nieuwendijk. De consulent van hervormd Nieuwendijk, ds. J.A. Hoogesteger, is ook als consulent aan Ichthus verbonden. Ichthus is een gemeente van bijzondere aard die deel uitmaakt van de landelijke PKN.

Zondagsschool
Tijdens de middagdienst is er voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar zondagsschool. We zingen samen liedjes, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een verwerking/puzzel. In de maanden juli en augustus is er geen zondagsschool vanwege de zomervakantie.

Jonge gezinnenkring
Op deze kring denken we na over het opvoeden van kinderen in combinatie met het geloof. We bespreken en delen onze ervaringen aan de hand van een bijbelgedeelte en een daarbij behorend thema. De avonden worden georganiseerd tijdens het winterseizoen en het seizoen wordt afgesloten met een gezellig samen zijn met de kinderen.

Muzikale Fruitmand

Wij begeven ons in een roerige, onzekere tijd. Een tijd van zorg, moeite, verdriet en (wellicht) eenzaamheid en niemand weet wat de toekomst ons brengt. Wat kan een lied in deze tijd dan goed doen, bemoedigen en/of tot steun zijn. Luister op onze Youtube pagina naar de ‘Ichthus Muzikale Fruitmand’. Wilt u ook een lied aanvragen? Dien uw verzoek in via dit e-mailadres: muzikalefruitmand@outlook.com Ga naar www.youtube.com met als zoekopdracht: Hervormd Ichthus Sleeuwijk, veel luister plezier toegewenst.

Youtube

Bezoek ons eens op Youtube! Sinds enige tijd zijn wij actief op youtube. Luister naar de ‘Ichthus Muzikale Fruitmand’ of bekijk de dienst (met beeld) eens terug. Ga naar www.youtube.com met als zoekopdracht: Hervormd Ichthus Sleeuwijk en geniet!